Weet wat je te doen staat in onveilige situaties


De Toolbox Adventure

Toolbox Adventure is een uitdagende training die gebruik maakt van gaming om veilig werken te versterken. Het is toepasbaar voor zowel medewerkers als management. De trainingstool is zeer geschikt om gebruikt te worden bij de werkvoorbereiding, tijdens een onderhoudsstop en bij de evaluatie van werkzaamheden.

Geen standaard veiligheidstraining

Ontdek op uitdagende wijze hoe om te gaan met gevaarlijke situaties, leer van collega's en verbeter vaardigheden op het gebied van veiligheid.

De meerwaarde van Toolbox Adventure

Kennis van procedures en regels blijven op peil

Veiligheidsprocedures en regels zijn verwerkt in de scenario's waardoor kennis wordt herhaald en meteen wordt toegepast. De tool zet aan tot nadenken over veiligheid.

Naadloze overgang tussen theorie en praktijk.

Leren door eigen en andermans ervaring

Op uitdagende wijze wordt er geleerd om te gaan met gevaarlijke situaties. Leren van collega's en zelfontwikkeling zijn onderdeel van de tool en versterkt de communicatie in een team.

Betrokkenheid van personeel en management.

Uiteenlopende factoren creëren interessante situaties

In Toolbox Adventure krijgt men te maken met tijdsdruk, budget, omgevingsfactoren en communicatie.

En dat allemaal door middel van serious gaming.

Uitdaging en langdurige motivatie

Toolbox Adventure in actie

Spannende trainingsomgeving

De gecreëerde (bijna-) rampenscenario's zorgen ervoor dat de gebruiker zijn kennis toepast en leert werken in teamverband. Door middel van het opstellen van een plan, communicatie en toepassen van kennis kan de omgeving veilig worden gesteld.

Wat doe jij als er in een fabriekshal waterschade is ontstaan die meerdere collega's in gevaar brengen?

Digitale omgeving om vrij fouten te maken

Individuele kennistraining

Buiten de trainingsomgeving met scenario's is er een kennis-gedeelte waar veiligheidsregels en procedures (die tevens terugkomen in de scenario's) aan bod komen. Hiermee kan er dagelijks kennis getoetst en op peil gehouden worden d.m.v. vraagstukken.

Houd vorderingen bij, daag collega's uit en versterk dit onderdeel door je eigen vraagstukken in te brengen.

Dagelijkse herhaling zonder extra tijd te hoeven besteden

Integratie werkomgeving

De Toolbox Adventure wordt geïntegreerd met de huidige veiligheidsprocedures, zoals het invullen van een veilingwerkvergunning of risico-analyse.

Hierdoor ontstaat er per gebruiker een uniek profiel en kunnen kennisvragen en scenario's afgestemd worden op de specifieke vaardigheden en werkzaamheden van de gebruiker.

Alle scenario's en vragen zijn relevant en op afgestemd niveau

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers zijn bedrijven uit de industriële sector, zowel dienstverleners als productiebedrijven.

Een kenmerk van de deelnemende organisaties is dat zij een stap verder willen gaan wat betreft veiligheid. Zij zien in dat veiligheid meer is dan alleen maar het opleggen van regels. Deelnemende organisaties willen een praktijkgerichte oplossing die werkt! Deze organisaties dragen bij aan het dichten van de kloof tussen veiligheidsbeleid op papier en de praktijk op de werkvloer.

Het projectteam

Toolbox Adventure wordt ontwikkeld door een gevarieerd team van experts op het gebied van bedrijfspsychologie, serious gaming en IT.


Martijn Pot

Project Manager & Field expert


Martin Bakker

Lead Technical Designer


Merel van der Wees

Lead Visual Designer


Niels Schaeffer

Applied Psychologist


Rieneke Schaap

Lead Game Designer

Contact

Voor vragen of een afspraak neem vrijblijvend contact met ons op

Contactgegevens

Helperpark 304

9723 ZA Groningen


Tel: 050 579 8973